trà trái cây cầu vồng

Trà trái cây cầu vồng

trà trái cây cầu vồng

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà trái cây đặc biệt

Trà trái cây đặc biệt

trà trái cây đặc biệt

Chọn Size:

Thêm Topping:

Sub Add

lục trà cam

Lục Trà cam

lục trà cam

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

lục trà chanh dây

Lục trà chanh dây

lục trà chanh dây

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà đen

Trà đen

trà đen

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

lục trà

Lục trà

lục trà

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà sữa truyền thống

Trà sữa truyền thống

trà sữa truyền thống

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà sữa ngọc trai

Trà sữa ngọc trai

trà sữa ngọc trai

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà sữa matcha

Trà sữa matcha

trà sữa matcha

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà sữa cacao

Trà sữa cacao

trà sữa cacao

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà sữa caramel

Trà sữa caramel

trà sữa caramel

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà sữa đậu đỏ

Trà sữa đậu đỏ

trà sữa đậu đỏ

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà sữa matcha đậu đỏ

Trà sữa Matcha đậu đỏ

trà sữa matcha đậu đỏ

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

soda đào & xoài

Soda Đào & Xoài

soda đào & xoài

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

soda xoài & chanh dây

Soda Xoài & Chanh dây

soda xoài & chanh dây

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

soda táo & chanh

Soda Táo & Chanh

soda táo & chanh

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

kiwi đá xay

Kiwi đá xay

kiwi đá xay

Thêm Topping:

Sub Add

xoài dầm

Xoài dầm

xoài dầm

Thêm Topping:

Sub Add

táo dầm

Táo dầm

táo dầm

Thêm Topping:

Sub Add

kiwi dầm

Kiwi dầm

kiwi dầm

Thêm Topping:

Sub Add

mãng cầu xay

Mãng cầu xay

mãng cầu xay

Thêm Topping:

Sub Add

trà đen macchiato

Trà đen macchiato

trà đen macchiato

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

lục trà macchiato

Lục trà macchiato

lục trà macchiato

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà đào macchiato

Trà đào Macchiato

trà đào macchiato

Chọn size:

Sub Add

trà xoài macchiato

Trà xoài macchiato

trà xoài macchiato

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà xoài

Trà Xoài

trà xoài

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà táo

Trà Táo

trà táo

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà đào

Trà đào

trà đào

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà thạch tắc & chanh

Trà Thạch tắc & chanh

trà thạch tắc & chanh

Thêm Topping:

Sub Add

trà thạch chanh dây

Trà thạch chanh dây

trà thạch chanh dây

Thêm Topping:

Sub Add