Phin Sữa Đá

Phin Sữa Đá

Phin Sữa Đá

Chọn size:

Sub Add

Phin Đen đá

Phin Đen đá

Phin Đen đá

Chọn size:

Sub Add

PhinDi Kem Sữa

PhinDi Kem Sữa

PhinDi Kem Sữa

Chọn size:

Sub Add

Phidin Hạnh Nhân

Phidin Hạnh Nhân

Phidin Hạnh Nhân

Chọn size:

Sub Add

Phidin Choco

Phidin Choco

Phidin Choco

Chọn size:

Sub Add

Trà sen vàng

Trà sen vàng

Trà sen vàng

Chọn size:

Sub Add

Trà Thạch Đào

Trà Thạch Đào

Trà Thạch Đào

Chọn size:

Sub Add

Trà Thanh Đào

Trà Thanh Đào

Trà Thanh Đào

Chọn size:

Sub Add

Trà Thạch vải

Trà Thạch vải

Trà Thạch vải

Chọn size:

Sub Add

Freeze Trà Xanh

Freeze Trà Xanh

Freeze Trà Xanh

Chọn size:

Sub Add

Freeze Sô cô la

Freeze Sô cô la

Freeze Sô cô la

Chọn size:

Sub Add

Cockies & Cream

Cockies & Cream

Cockies & Cream

Chọn size:

Sub Add

Caramel Phin Freeze

Caramel Phin Freeze

Caramel Phin Freeze

Chọn size:

Sub Add

Classic Phin Freeze

Classic Phin Freeze

Classic Phin Freeze

Chọn size:

Sub Add

Chanh đá xay/đá viên

Chanh đá xay/đá viên

Chanh đá xay/đá viên

Chọn loại:

Chọn size:

Sub Add

Chanh dây đá viên

Chanh dây đá viên

Chanh dây đá viên

Chọn size:

Sub Add

Tắc đá viên

Tắc đá viên

Tắc đá viên

Chọn size:

Sub Add

Trà xanh đậu đỏ

Trà xanh đậu đỏ

Trà xanh đậu đỏ

Chọn kích cỡ :

Nóng/Đá:

Sub Add