Trà xanh/đen vị Mận

Trà xanh/đen vị Mận

Trà xanh/đen vị Mận

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh/đen Ô mai

Trà xanh/đen Ô mai

Trà xanh/đen Ô mai

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh/đen vị Đào

*Vị được yêu thích

Trà xanh/đen vị Đào

Trà xanh/đen vị Đào

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh/đen vị chanh leo

*Vị được yêu thích

Trà xanh/đen vị chanh leo

Trà xanh/đen vị chanh leo

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh/đen vị Dâu

Trà xanh/đen vị Dâu

Trà xanh/đen vị Dâu

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh/đen vị Nho

Trà xanh/đen vị Nho

Trà xanh/đen vị Nho

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh/đen vị Vải

Trà xanh/đen vị Vải

Trà xanh/đen vị Vải

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh/đen vị Cam

Trà xanh/đen vị Cam

Trà xanh/đen vị Cam

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh/đen vị Dứa

Trà xanh/đen vị Dứa

Trà xanh/đen vị Dứa

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh/đen vị Xoài

Trà xanh/đen vị Xoài

Trà xanh/đen vị Xoài

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh/đen vị Mật ong

*Vị được yêu thích

Trà xanh/đen vị Mật ong

Trà xanh/đen vị Mật ong

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh kiwi

*Vị được yêu thích

Trà xanh kiwi

Trà xanh kiwi

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà Quất

Trà Quất

Trà Quất

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Trà mật ong

Trà mật ong

Trà mật ong

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà Chanh Quất

Trà Chanh Quất

Trà Chanh Quất

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Hông trà sữa

*Vị được yêu thích

Hông trà sữa

Hông trà sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà Nhài sữa

*Vị được yêu thích

Trà Nhài sữa

Trà Nhài sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh sữa

Trà xanh sữa

Trà xanh sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà Ô long sữa

Trà Ô long sữa

Trà Ô long sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa khoai môn

Trà sữa khoai môn

Trà sữa khoai môn

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa mật ong

*Vị được yêu thích

Trà sữa mật ong

Trà sữa mật ong

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà xanh Nhật Bản

*Vị được yêu thích

Trà xanh Nhật Bản

Trà xanh Nhật Bản

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa Sô cô la

Trà sữa Sô cô la

Trà sữa Sô cô la

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa Trân Châu

*Vị được yêu thích

Trà sữa Trân Châu

Trà sữa Trân Châu

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa thạch dừa

Trà sữa thạch dừa

Trà sữa thạch dừa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa thạch Pudding

Trà sữa thạch Pudding

Trà sữa thạch Pudding

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa Lô hội

Trà sữa Lô hội

Trà sữa Lô hội

Chọn loại:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa xoài

Trà sữa xoài

Trà sữa xoài

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa Nho

Trà sữa Nho

Trà sữa Nho

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa dứa

Trà sữa dứa

Trà sữa dứa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa Hokkaido

*Vị được yêu thích

Trà sữa Hokkaido

Trà sữa Hokkaido

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa đường đen

*Vị được yêu thích

Trà sữa đường đen

Trà sữa đường đen

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa hạt dẻ

*Vị được yêu thích

Trà sữa hạt dẻ

Trà sữa hạt dẻ

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa Vani

*Vị được yêu thích

Trà sữa Vani

Trà sữa Vani

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa dâu tây

*Vị được yêu thích

Trà sữa dâu tây

Trà sữa dâu tây

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa đào

*Vị được yêu thích

Trà sữa đào

Trà sữa đào

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa Vải

Trà sữa Vải

Trà sữa Vải

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

Trà sữa chanh leo

Trà sữa chanh leo

Trà sữa chanh leo

Chọn loại:

Thêm topping:

Sub Add