Combo 1

1 phô mai viên, 1 khoai tây chiên, 1 pepsi/coca cola

Combo 1

Combo 2

1 gà rán, 1 khoai tây chiên, 1 pepsi/coca cola

Combo 2

Combo 3

2 gà rán; 1 pepsi hoặc cola 500ml

Combo 3

Combo 3

Chọn 1 món:

Sub Add

Combo 4

1 Gà Rán; 1 Phô mai; 1 Khoai tây chiên; 1 pepsi/coca cola 500ml

Combo 4

Combo 4

Chọn 1 món:

Sub Add

Combo 5

1 gà rán, 1 burger/hot dog/ mỳ Ý, 1 phô mai, 2 pepsi/coca cola 500ml

Combo 5

Combo 5

Chọn 1 món:

Sub Add

Combo 6

2 gà rán, 1 burger/hotdog/spaghetti, 2 pepsi/coca cola

Combo 6

Combo 6

Chọn 1 món :

Sub Add

Combo 7

2 gà rán, 1 burger/hot dog/ mỳ Ý, 1 khoai chiên, 2 pepsi/coca cola

Combo 7

Combo 7

Chọn 1 món:

Chọn nước :

Sub Add

Gà rán - 1 miếng

Gà rán - 1 miếng

Gà ráng - 2 miếng

Gà ráng - 2 miếng

Gà rán - 3 miếng

Gà rán -  3 miếng

Gà núp lò

+ 2 pepsi/coca cola 500ml

Gà núp lò

Burger Bò

Burger Bò

Burger Gà

Burger Gà

Hot dog

Hot dog

Mỳ Ý bò bằm

Mỳ Ý bò bằm

Mỳ cay

Mỳ cay

Phô mai viên

3 viên

Phô mai viên

Gà popcorn

Gà popcorn

Salad

Salad

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên

Coca cola

Coca cola

Pepsi

Pepsi

Milo

Milo

Trà sữa

Trà sữa

Trà Đào

Trà Đào

Combo 8

2 gà rán, 1 mì cay, 1 khoai tây chiên, 2 pepsi hoặc cola

Combo 8

Combo 8

Chọn nước :

Sub Add

Combo 9

3 gà rán; 1 burger/hotdog/spaghetti; 2 pepsi hoặc cola

Combo 9

Combo 9

Chọn 1 món :

Chọn nước :

Sub Add