Mỳ Quảng Gà

Mỳ Quảng Gà

Mỳ Quảng Gà

Thêm:

Chọn size :

Sub Add

Mỳ Quảng sườn

Mỳ Quảng sườn

Mỳ Quảng sườn

Thêm :

Chọn size :

Sub Add

Mỳ Quảng tôm thịt

Mỳ Quảng tôm thịt

Mỳ Quảng tôm thịt

Thêm :

Chọn size :

Sub Add

Mỳ Quảng cá lóc

Mỳ Quảng cá lóc

Mỳ Quảng cá lóc

Thêm :

Chọn size :

Sub Add

Mỳ Quảng đặc biệt

Mỳ Quảng đặc biệt

Mỳ Quảng đặc biệt

Thêm :

Chọn size :

Sub Add

Mỳ Quảng trộn

Mỳ Quảng trộn

Mỳ Quảng trộn

Thêm :

Sub Add

Cơm gà chặt

Cơm gà chặt

Cơm gà chặt

Thêm :

Sub Add

Cơm gà xé

Cơm gà xé

Cơm gà xé

Thêm :

Sub Add

Gà chặt

1 dĩa

Gà chặt

Gà xé

1 dĩa

Gà xé

Gà chặt đùi

Gà chặt đùi

Thịt heo cuốn bánh tráng

1 dĩa

Thịt heo cuốn bánh tráng

Bún mắm nêm

Bún mắm nêm

Bún mắm nêm

Chọn kích cỡ :

Sub Add