Sinh tố sầu riêng

Sinh tố sầu riêng

Sinh tố bơ

Sinh tố bơ

Sinh tố dứa/thơm/khóm

Sinh tố dứa/thơm/khóm

Sinh tố dâu tây

Sinh tố dâu tây

Sinh tố táo

Sinh tố táo

Sinh tố dưa lưới

Sinh tố dưa lưới

Sinh tố nho

Sinh tố nho

Sinh tố dưa gang

Sinh tố dưa gang

Sinh tố chanh dây

Sinh tố chanh dây

Sinh tố dưa hấu

Sinh tố dưa hấu

Sinh tố mít

Sinh tố mít

Sinh tố sapoche/hồng xiêm

Sinh tố sapoche/hồng xiêm

Sinh tố mãng cầu

Sinh tố mãng cầu

Sinh tố xoài

Sinh tố xoài

Sinh tố cam

Sinh tố cam

Sinh tố chuối

Sinh tố chuối

Sinh tố đu đủ

Sinh tố đu đủ

Sinh tố rau má

Sinh tố rau má

Sinh tố cà rốt

Sinh tố cà rốt

Nước ép dâu tây

Nước ép dâu tây

Nước ép nho

Nước ép nho

Nước ép lựu

Nước ép lựu

Nước ép xoài

Nước ép xoài

Nước ép táo

Nước ép táo

Nước ép bưởi

Nước ép bưởi

Nước ép dưa lưới

Nước ép dưa lưới

Nước ép dứa

Nước ép dứa

nước ép cóc

nước ép cóc

Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu

Nước ép cam

Nước ép cam

Nước ép ổi

Nước ép ổi

Nước ép chanh dây

Nước ép chanh dây

Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt

Bơ dầm sầu riêng

Bơ dầm sầu riêng

Sầu riêng dầm sữa

Sầu riêng dầm sữa

Dâu tây dầm

Dâu tây dầm

Bơ dầm sữa

Bơ dầm sữa

Vú sữa dầm

Vú sữa dầm

Mãng cầu dầm

Mãng cầu dầm

Hồng xiêm/sapoche dầm

Hồng xiêm/sapoche dầm

Mít dầm

Mít dầm

Dưa gang dầm

Dưa gang dầm

Xoài dầm

Xoài dầm

Đu đủ dầm

Đu đủ dầm

Sữa chua dâu

Sữa chua dâu

Sữa chua nho

Sữa chua nho

Sữa chua mít

Sữa chua mít

Sữa chua chanh dây

Sữa chua chanh dây

Hoa quả dầm

bơ sáp, nho, dâu tây, dưa hấu, dưa gang, dưa lưới, xoài, đu đủ, mít

Hoa quả dầm

Trái cây dầm tô đặc biệt

các loại dưa, nho, dâu tây, mít, đu đủ, hồng xiêm, bơ, xoài, sầu riêng, vú sữa, mãng cầu

Trái cây dầm tô đặc biệt