Súp xí quách

Súp xí quách

Súp xí quách

Thêm sườn:

Sub Add

Súp hoành thánh

Súp hoành thánh

Súp hoành thánh

Thêm sườn:

Sub Add

Súp sủi cảo

Súp sủi cảo

Súp sủi cảo

Thêm sườn:

Sub Add

Mỳ/Hủ tiếu xá xíu

Mỳ/Hủ tiếu xá xíu

Mỳ/Hủ tiếu xá xíu

Chọn loại:

Sub Add

Mỳ/hủ tiếu xương

Mỳ/hủ tiếu xương

Mỳ/hủ tiếu xương

Chọn loại:

Sub Add

Mỳ/hủ tiếu hải sản

Mỳ/hủ tiếu hải sản

Mỳ/hủ tiếu hải sản

Chọn loại:

Sub Add

Mỳ/hủ tiếu hoành thánh

Mỳ/hủ tiếu hoành thánh

Mỳ/hủ tiếu hoành thánh

Chọn loại:

Sub Add

Mỳ/hủ tiếu thập cẩm

Xá xíu, hoành thánh, tôm, mực

Mỳ/hủ tiếu thập cẩm

Mỳ/hủ tiếu thập cẩm

Chọn loại:

Sub Add

Cơm rang trứng tỏi

Cơm rang trứng tỏi

Cơm rang dưa bò

Cơm rang dưa bò

Cơm rang hải sản

Cơm rang hải sản

Mỳ xào giòn/mềm hải sản

Mỳ xào giòn/mềm hải sản

Mỳ xào giòn/mềm hải sản

Chọn loại:

Đặc biệt:

Sub Add

Mỳ xào bò

Mỳ xào bò

Mỳ xào bò

Chọn đặc biệt:

Sub Add

Mỳ xào giòn/mềm thập cẩm

Bò và hải sản

Mỳ xào giòn/mềm thập cẩm

Mỳ xào giòn/mềm thập cẩm

Chọn loại:

Chọn đặc biệt:

Sub Add

Nước uống đậu rang

Nước uống đậu rang

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành

Trà mỹ nhân (hoa đậu biếc)

Trà mỹ nhân (hoa đậu biếc)