Trà trái cây cầu vồng

Trà trái cây cầu vồng

Trà trái cây cầu vồng

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Trà trái cây đặc biệt

Trà trái cây đặc biệt

Trà trái cây đặc biệt

Chọn Size:

Thêm Topping:

Sub Add

Lục Trà cam

Lục Trà cam

Lục Trà cam

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Lục trà chanh dây

Lục trà chanh dây

Lục trà chanh dây

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Trà đen

Trà đen

Trà đen

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Lục trà

Lục trà

Lục trà

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Soda Đào & Xoài

Soda Đào & Xoài

Soda Đào & Xoài

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Soda Xoài & Chanh dây

Soda Xoài & Chanh dây

Soda Xoài & Chanh dây

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Soda Táo & Chanh

Soda Táo & Chanh

Soda Táo & Chanh

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Kiwi đá xay

Kiwi đá xay

Kiwi đá xay

Thêm Topping:

Sub Add

Xoài dầm

Xoài dầm

Xoài dầm

Thêm Topping:

Sub Add

Táo dầm

Táo dầm

Táo dầm

Thêm Topping:

Sub Add

Kiwi dầm

Kiwi dầm

Kiwi dầm

Thêm Topping:

Sub Add

Mãng cầu xay

Mãng cầu xay

Mãng cầu xay

Thêm Topping:

Sub Add

Trà đen macchiato

Trà đen macchiato

Trà đen macchiato

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Lục trà macchiato

Lục trà macchiato

Lục trà macchiato

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Trà đào Macchiato

Trà đào Macchiato

Trà đào Macchiato

Chọn size:

Sub Add

Trà xoài macchiato

Trà xoài macchiato

Trà xoài macchiato

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Trà Xoài

Trà Xoài

Trà Xoài

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Trà Táo

Trà Táo

Trà Táo

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Trà đào

Trà đào

Trà đào

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

Trà Thạch tắc & chanh

Trà Thạch tắc & chanh

Trà Thạch tắc & chanh

Thêm Topping:

Sub Add

Trà thạch chanh dây

Trà thạch chanh dây

Trà thạch chanh dây

Thêm Topping:

Sub Add