18. Sò Đỏ Nhật

18. Sò Đỏ Nhật

1. Đậu Nành Nhật Luộc

1. Đậu Nành Nhật Luộc

2. Súp Rong Biển

2. Súp Rong Biển

4. Salad Cá Hồi Sốt Mè

4. Salad Cá Hồi Sốt Mè

5. Salad Cá Sống Thập Cẩm

5. Salad Cá Sống Thập Cẩm

7. Salad Trứng Gà

7. Salad Trứng Gà

8. Salad Chả Cua

8. Salad Chả Cua

9. Salad Da Cá Hồi

9. Salad Da Cá Hồi

201. Salad Bơ

201. Salad Bơ

10. Tổng Hợp Đặc Biệt

Các loại cá sống đặc biệt (9 loại)

10. Tổng Hợp Đặc Biệt

11. Tổng Hợp A

Các loại cá sống (7 loại)

11. Tổng Hợp A

12. Tổng Hợp B

Các loại cá sống (5 loại)

12. Tổng Hợp B

13. Tổng Hợp C

Các loại cá sống (3 loại)

13. Tổng Hợp C

14. Bạch Tuộc Nhật

14. Bạch Tuộc Nhật

15. Cá Trích Ép Trứng

15. Cá Trích Ép Trứng

16. Cá Trích Ép Trứng Đỏ

16. Cá Trích Ép Trứng Đỏ

17. Cá Trích Ép Trứng Wasabi

17. Cá Trích Ép Trứng Wasabi

90. Cơm SuShi Cuộn Trứng Cá Hồi

90. Cơm SuShi Cuộn Trứng Cá Hồi

92. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi và Bơ

92. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi và Bơ

93. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Sốt Cay

93. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Sốt Cay

97. Cơm Sushi Cuộn Da Cá Hồi

97. Cơm Sushi Cuộn Da Cá Hồi

98. Cơm Sushi Cuộn Kiểu Mỹ

98. Cơm Sushi Cuộn Kiểu Mỹ

99. Cơm Sushi Cuộn Lươn Nhật

99. Cơm Sushi Cuộn Lươn Nhật

100. Cơm Sushi Cuộn Tôm Chiên

100. Cơm Sushi Cuộn Tôm Chiên

101. Cơm Sushi Cuộn Thanh Cua Trộn Sốt Mayo

101. Cơm Sushi Cuộn Thanh Cua Trộn Sốt Mayo

103. Thịt Heo Chiên Xù

103. Thịt Heo Chiên Xù

104. Thịt Gà Chiên Xù

104. Thịt Gà Chiên Xù

109. Tôm Chiên Xù

109. Tôm Chiên Xù

116. Thố Cơm Thịt Bò Xào Kiểu Nhật

116. Thố Cơm Thịt Bò Xào Kiểu Nhật

118. Thố Cơm Thịt Heo Chiên Xù

118. Thố Cơm Thịt Heo Chiên Xù

119. Thố Cơm Thịt Gà và Trứng

119. Thố Cơm Thịt Gà và Trứng

120. Thố Cơm Sushi Cá Hồi

120. Thố Cơm Sushi Cá Hồi

121. Thố Cơm Sushi Cá Hồi và Trứng Cá Hồi

121. Thố Cơm Sushi Cá Hồi và Trứng Cá Hồi

123. Thố Cơm Sushi Cá Sống Tổng Hợp

123. Thố Cơm Sushi Cá Sống Tổng Hợp

125. Cơm Chiên Cá Hồi Cay

125. Cơm Chiên Cá Hồi Cay

126. Cơm Chiên Tỏi

126. Cơm Chiên Tỏi

218. Cơm Chiên Hải Sản

218. Cơm Chiên Hải Sản

164. Mì Udon Xào Hải Sản và Rau

164. Mì Udon Xào Hải Sản và Rau

165. Mì Ramen Xào Hải Sản và Rau

165. Mì Ramen Xào Hải Sản và Rau

219. Mì Udon Xào Thịt Bò và Rau

219. Mì Udon Xào Thịt Bò và Rau

19. Bụng Cá Hồi

19. Bụng Cá Hồi

20. Sò Điệp Nhật

20. Sò Điệp Nhật

22. Cá Hồi Nướng Tái

22. Cá Hồi Nướng Tái

24. Cá Hồi Na Uy

24. Cá Hồi Na Uy

26. Trứng Cá Hồi

26. Trứng Cá Hồi

27. Trứng Cá Chuồn

27. Trứng Cá Chuồn

29. Tổng Hợp Đặc Biệt

12 loại sushi nigiri & 1california cuộn

29. Tổng Hợp Đặc Biệt

30. Tổng Hợp Đặc Biệt A

9 loại sushi nigiri & 1 cuộn cá hồi nhỏ

30. Tổng Hợp Đặc Biệt A

31. Tổng Hợp Đặc Biệt B

7 loại sushi nigiri & 1 tuna cuộn nhỏ

31. Tổng Hợp Đặc Biệt B

32. Tổng Hợp Đặc Biệt C

5 loại sushi nigiri & 1 cuộn nhỏ trộn

32. Tổng Hợp Đặc Biệt C

203. Combo Cá Hồi

203. Combo Cá Hồi

33. Sò Điệp Nhật

33. Sò Điệp Nhật

34. Sò Đỏ Nhật

34. Sò Đỏ Nhật

35. Tôm

35. Tôm

36. Trứng Chiên Cuộn

36. Trứng Chiên Cuộn

38. Cá Hồi

38. Cá Hồi

39. Bụng Cá Hồi

39. Bụng Cá Hồi

40. Bạch Tuột Nhật

40. Bạch Tuột Nhật

41. Lươn Nhật

41. Lươn Nhật

43. Cá Hồi Khè Tái

43. Cá Hồi Khè Tái

45. Chả Cua Nhật

45. Chả Cua Nhật

46. Đậu Hủ Ngọt Nhật

46. Đậu Hủ Ngọt Nhật

47. Sò Điệp Nhật Khè Tái

47. Sò Điệp Nhật Khè Tái

48. Cá Trích Ép Trứng

48. Cá Trích Ép Trứng

49. Cá Trích Ép Trứng Đỏ

49. Cá Trích Ép Trứng Đỏ

50. Cá Trích Ép Trứng Wasabi

50. Cá Trích Ép Trứng Wasabi

51. Tôm Sú Chiên

51. Tôm Sú Chiên

53. Cá Hồi Sốt Cay

53. Cá Hồi Sốt Cay

54. Trứng Cá Hồi

54. Trứng Cá Hồi

55. Trứng Cá Chuồn

55. Trứng Cá Chuồn

56. Thanh Cua Trộn Sốt Mayo

56. Thanh Cua Trộn Sốt Mayo

57. Sò Điệp Nhật Sốt Cay

57. Sò Điệp Nhật Sốt Cay

59. Cá Hồi Sốt Mayo

59. Cá Hồi Sốt Mayo

205. Cơm Sushi Cuộn Sò Điệp Khè Tái

205. Cơm Sushi Cuộn Sò Điệp Khè Tái

206. Cơm Sushi Cuộn Alaska

206. Cơm Sushi Cuộn Alaska

207. Cơm Sushi Cuộn Rau Củ VÀ Bơ Trái

207. Cơm Sushi Cuộn Rau Củ VÀ Bơ Trái

208. Cơm Sushi Cuộn Tôm Sú Chiên Và Phô Mai

208. Cơm Sushi Cuộn Tôm Sú Chiên Và Phô Mai

209. Cơm Sushi Cuộn Hawaii

209. Cơm Sushi Cuộn Hawaii

210. Cơm Sushi Cuộn Thanh Cua Sốt Cay

210. Cơm Sushi Cuộn Thanh Cua Sốt Cay

211. Cơm Sushi Cuộn Thịt Gà Chiên

211. Cơm Sushi Cuộn Thịt Gà Chiên

213. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Dưa Leo

213. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Dưa Leo

214. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Và Hành Lá

214. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Và Hành Lá

215. Cơm Sushi Cuộn Bụng Cá Hồi Và Hành Lá

215. Cơm Sushi Cuộn Bụng Cá Hồi Và Hành Lá

217. Cơm Sushi Cuộn Tôm Sú Sốt Cay

217. Cơm Sushi Cuộn Tôm Sú Sốt Cay

60. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Chiên

60. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Chiên

61. Cơm Sushi Cuộn Tôm Sú

61. Cơm Sushi Cuộn Tôm Sú

62. Cơm Sushi Cuộn Thập Cẩm

62. Cơm Sushi Cuộn Thập Cẩm

63. Cơm Sushi Cuộn Da Cá Hồi

63. Cơm Sushi Cuộn Da Cá Hồi

64. Cơm Sushi Cuộn Tôm Sú Chiên

64. Cơm Sushi Cuộn Tôm Sú Chiên

65. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi

65. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi

66. Cơm Sushi Cuộn Dưa Leo

66. Cơm Sushi Cuộn Dưa Leo

69. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Bơ Trái

69. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Bơ Trái

71. Cơm Sushi Cá Hồi Và Bơ Sốt Cay

71. Cơm Sushi Cá Hồi Và Bơ Sốt Cay

72. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Khè Tái

72. Cơm Sushi Cuộn Cá Hồi Khè Tái

73. Cơm Sushi Cuộn Bơ Trái

73. Cơm Sushi Cuộn Bơ Trái

74. California

74. California

75. Cơm Sushi Cuộn Lươn Nhật

75. Cơm Sushi Cuộn Lươn Nhật

76. Cơm Sushi Cuộn Thịt Heo Chiên

76. Cơm Sushi Cuộn Thịt Heo Chiên

77. California Sốt Cay

77. California Sốt Cay

78. Cuộn Bò Mỹ

78. Cuộn Bò Mỹ

79. Cuộn Cá Sống Thập Cẩm

79. Cuộn Cá Sống Thập Cẩm

80. Cơm Sushi Cuộn Cầu Vồng

80. Cơm Sushi Cuộn Cầu Vồng

81. Cuộn Rau Củ

81. Cuộn Rau Củ

82. Cuộn Lươn Nhật Và Dưa Leo

82. Cuộn Lươn Nhật Và Dưa Leo

83. Cuộn Thanh Cua

83. Cuộn Thanh Cua

84. Cuộn Trứng Chiên

84. Cuộn Trứng Chiên

85. Cuộn Da Cá Hồi Và Bơ Trái

85. Cuộn Da Cá Hồi Và Bơ Trái

86. Cuộn Xoài, Bơ Trái Và Dưa Leo

86. Cuộn Xoài, Bơ Trái Và Dưa Leo

87. Cuộn Thanh Cua Mayo

87. Cuộn Thanh Cua Mayo

88. Cuộn Nấm Kho

88. Cuộn Nấm Kho

89. Cuộn Bí Nhật

89. Cuộn Bí Nhật

220. Rong nho

220. Rong nho

221. Salad thịt bò

221. Salad thịt bò

222. Salad Cá hồi và bơ trái

222. Salad Cá hồi và bơ trái

222. Salad cá hồi sốt cay

222. Salad cá hồi sốt cay

224. Salad cá ngừ

224. Salad cá ngừ

225. Khoai tây chiên

225. Khoai tây chiên

226. Cá chình Nhật

226. Cá chình Nhật

227. Bơ trái

227. Bơ trái

228. Trứng chiên kiểu Nhật

228. Trứng chiên kiểu Nhật

229. Nhum Nhật

229. Nhum Nhật

246. Đậu nành Nhật lên men

246. Đậu nành Nhật lên men

230. Combo cá ngừ

230. Combo cá ngừ

231. Combo Maki (9 Loại)

231. Combo Maki (9 Loại)

232. Cá chình biển khè tái

232. Cá chình biển khè tái

233. Cá chình biển

233. Cá chình biển

234. Bơ trái

234. Bơ trái

235. Đậu nành lên men

235. Đậu nành lên men

236. Nhum Nhật

236. Nhum Nhật

237. Cơm sushi cuộn thập cẩm

237. Cơm sushi cuộn thập cẩm

238. Cơm sushi cuộn sò điệp và phô mai

238. Cơm sushi cuộn sò điệp và phô mai

239. Cơm sushi cuộn đậu nành lên men và hành lá

239. Cơm sushi cuộn đậu nành lên men và hành lá

240. Cơm sushi cuộn cá hồi, bơ trái và phô mai

240. Cơm sushi cuộn cá hồi, bơ trái và phô mai

241. Thố cơm sushi cá chình biển với trứng cá hồi

241. Thố cơm sushi cá chình biển với trứng cá hồi

242. Thố cơm sushi cá ngừ với nhum biển

242. Thố cơm sushi cá ngừ với nhum biển

243. Thố cơm sushi cá hồi, nhum biển và trứng cá hồi

243. Thố cơm sushi cá hồi, nhum biển và trứng cá hồi

91. Cơm sushi cuộn cá hồi

91. Cơm sushi cuộn cá hồi

115. Thố cơm lươn Nhật

115. Thố cơm lươn Nhật

124. Cơm chiên lươn Nhật

124. Cơm chiên lươn Nhật

127. Cơm chiên trứng cuộn

127. Cơm chiên trứng cuộn

204. Cơm cuộn đặc biệt Love Sushi

204. Cơm cuộn đặc biệt Love Sushi

Salmon Tayaki

Salmon Tayaki

Nước suối 500ml

Nước suối 500ml

Coca

Coca

Coca zero

Coca zero

Pepsi

Pepsi

Sprite

Sprite

7 Up

7 Up

Mirinda

Mirinda

Fanta

Fanta

Sting

Sting

Red Bull

Red Bull

Bivina

Bivina

333

333

Saigon Special

Saigon Special

Saigon Larger

Saigon Larger

Tiger xanh

Tiger xanh

Heineken

Heineken