Bún Quậy Cá Và Mực

Bún Quậy Cá Và Mực

Bún Quậy Cá Và Mực

Chọn:

Thêm :

Sub Add

Bún Quậy Tôm Mực

Bún Quậy Tôm Mực

Bún Quậy Tôm Mực

Chọn:

Thêm :

Sub Add

Bún Quậy Tôm Cá

Bún Quậy Tôm Cá

Bún Quậy Tôm Cá

Chọn:

Thêm :

Sub Add

Bún Quậy Tôm Cá và Mực

Bún Quậy Tôm Cá và Mực

Món thêm- Thịt bò riêng (Thịt bò + nước lèo, không bún)

Món thêm-  Thịt bò riêng (Thịt bò + nước lèo, không bún)

Nước suối 500ml

Nước suối 500ml

Coca cola

Coca cola

Coca không đường

Coca không đường

Pepsi

Pepsi

Sprite

Sprite