Nước mắm 43 đạm

loại 75ml/ Hộp 6 chai

Nước mắm 43 đạm

Nước mắm 43 đạm

Loại 205ml/ Thùng 6 chai

Nước mắm 43 đạm

Nước mắm 43 Đạm

Cặp 520ml/2 chai

Nước mắm 43 Đạm

Nước mắm 43 đạm

520ml/ thùng 6 chai

Nước mắm 43 đạm

Nước mắm 43 đạm

520ml/thùng 12 chai

Nước mắm 43 đạm

Nước mắm 43 đạm

Chai nhựa 500ml

Nước mắm 43 đạm

Nước mắm 43 đạm

Chai nhựa 1 lít

Nước mắm 43 đạm

Nước mắm 40 đạm

250ml/ thùng 24 chai

Nước mắm 40 đạm

Nước mắm 40 đạm

333ml/ thùng 6 chai

Nước mắm 40 đạm

Nước mắm 40 đạm

333ml/ thùng 20 chai

Nước mắm 40 đạm

Nước mắm 40 đạm

520ml/ thùng 6 chai

Nước mắm 40 đạm

Nước mắm 40 đạm

Chai nhựa 500ml

Nước mắm 40 đạm

Nước mắm 40 đạm

Cal 5 lít

Nước mắm 40 đạm

Nước mắm 40 đạm

510ml, 1 cặp

Nước mắm 40 đạm

Nước mắm 40 đạm

Cặp 520ml/ 2 chai

Nước mắm 40 đạm

Mực khô đặc biệt

Loại lớn, gói 5 con, 0.5kg

Mực khô đặc biệt

Mực khô đặc biệt

Loại trung, gói 10 con, 0.5 kg

Mực khô đặc biệt

Mực khô đặc biệt

Loại nhỏ, gói 25 con, 0.5 kgs

Mực khô đặc biệt

Khô cá thiều đặc biệt (Loại 1)

Gói 0.5kg

Khô cá thiều đặc biệt (Loại 1)

Khô cá đuối

0.5 kg

Khô cá đuối

Khô cá đuối đen

Khô cá đuối đen

Khô cá cơm

0.5 kg

Khô cá cơm

Khô cá cơm

0.5 kg

Khô cá cơm

Khô cá trích

0.5 kg

Khô cá trích

Khô cá nhồng

0.5 kg

Khô cá nhồng

Khô Cá mè ăn liền

0.5 kg

Khô Cá mè ăn liền

Khô cá mai

250g

Khô cá mai

Khô Cá chỉ vàng

0.5 kg

Khô Cá chỉ vàng

Khô cá ngựa - 1 cặp

Khô cá ngựa - 1 cặp

Mực rim me

200g

Mực rim me

Cá cơm ngào đường

200g

Cá cơm ngào đường

Cá thiều sấy

250g

Cá thiều sấy

Khô Sá sùng

100g

Khô Sá sùng

Khô cá bè trang

1,0 kg

Khô cá bè trang

Khô còi biên mai

1,0 kg

Khô còi biên mai

Khô còi sò điệp

1,0 kg

Khô còi sò điệp

Khô ốc bào ngư

1,0 kg

Khô ốc bào ngư

Tôm khô - Loại nhỏ

1,0 kg

Tôm khô - Loại nhỏ

Tôm khô - Loại nhỏ

1,0 kg

Tôm khô - Loại nhỏ

Tôm khô - Loại vừa

1,0 kg

Tôm khô - Loại vừa

Tôm khô - Loại vừa

1,0 kg

Tôm khô - Loại vừa

Tôm khô - Loại lớn

1,0 kg

Tôm khô - Loại lớn

Tổ yến loại 1

100g

Tổ yến loại 1

Tổ yến loại 2

100g

Tổ yến loại 2

Tổ yến loại 3

100g

Tổ yến loại 3

Tổ yến loại 4

100g

Tổ yến loại 4

Tiêu sọ đặc biệt

0.5 kg

Tiêu sọ đặc biệt

Tiêu chín đặc biệt

0.5 kg

Tiêu chín đặc biệt