sầu riêng xuất khẩu - 0,5 kg

Sầu riêng xuất khẩu - 0,5 KG

nho ngón tay -1,0 kg

Nho ngón tay -1,0 KG

lê hàn quốc - 1,0 kg

Lê Hàn Quốc - 1,0 KG

nho xanh autumcrip úc - 1,0 kg

Nho xanh Autumcrip Úc - 1,0 KG

nho đen - 1,0 kg

Nho đen - 1,0 KG

táo envy mỹ - 1,0 kg

7 trái/kg

Táo Envy Mỹ - 1,0 KG

táo envy mỹ - 1,0 kg

9 trái/Kg

Táo Envy Mỹ - 1,0 KG

táo envy mỹ - 1,0 kg

3 trái/kg

Táo Envy Mỹ - 1,0 KG

táo rockit

1 ống 4 trái

Táo Rockit

lựu ấn độ - 1,0 kg

Lựu Ấn Độ - 1,0 KG

lê nam phi - 1,0 kg

Lê Nam Phi - 1,0 KG

mận mỹ - 1,0 kg

Mận Mỹ - 1,0 KG

nho đỏ nam phi - 1,0 kg

Nho Đỏ Nam Phi - 1,0 KG