trà xanh/đen vị mận

Trà xanh/đen vị Mận

trà xanh/đen vị mận

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen ô mai

Trà xanh/đen Ô mai

trà xanh/đen ô mai

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị đào

*Vị được yêu thích

Trà xanh/đen vị Đào

trà xanh/đen vị đào

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị chanh leo

*Vị được yêu thích

Trà xanh/đen vị chanh leo

trà xanh/đen vị chanh leo

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị dâu

Trà xanh/đen vị Dâu

trà xanh/đen vị dâu

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị nho

Trà xanh/đen vị Nho

trà xanh/đen vị nho

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị vải

Trà xanh/đen vị Vải

trà xanh/đen vị vải

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị cam

Trà xanh/đen vị Cam

trà xanh/đen vị cam

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị dứa

Trà xanh/đen vị Dứa

trà xanh/đen vị dứa

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị xoài

Trà xanh/đen vị Xoài

trà xanh/đen vị xoài

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị mật ong

*Vị được yêu thích

Trà xanh/đen vị Mật ong

trà xanh/đen vị mật ong

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh kiwi

*Vị được yêu thích

Trà xanh kiwi

trà xanh kiwi

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà quất

Trà Quất

trà quất

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà mật ong

Trà mật ong

trà mật ong

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà mật ong hoa cúc

*Vị được yêu thích

Trà mật ong Hoa cúc

trà mật ong hoa cúc

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà chanh quất

Trà Chanh Quất

trà chanh quất

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

hông trà sữa

*Vị được yêu thích

Hông trà sữa

hông trà sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà nhài sữa

*Vị được yêu thích

Trà Nhài sữa

trà nhài sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh sữa

Trà xanh sữa

trà xanh sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà ô long sữa

Trà Ô long sữa

trà ô long sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa khoai môn

Trà sữa khoai môn

trà sữa khoai môn

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa mật ong

*Vị được yêu thích

Trà sữa mật ong

trà sữa mật ong

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh nhật bản

*Vị được yêu thích

Trà xanh Nhật Bản

trà xanh nhật bản

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa sô cô la

Trà sữa Sô cô la

trà sữa sô cô la

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa trân châu

*Vị được yêu thích

Trà sữa Trân Châu

trà sữa trân châu

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa thạch dừa

Trà sữa thạch dừa

trà sữa thạch dừa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa thạch pudding

Trà sữa thạch Pudding

trà sữa thạch pudding

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa lô hội

Trà sữa Lô hội

trà sữa lô hội

Chọn loại:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa xoài

Trà sữa xoài

trà sữa xoài

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa nho

Trà sữa Nho

trà sữa nho

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa dứa

Trà sữa dứa

trà sữa dứa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa hokkaido

*Vị được yêu thích

Trà sữa Hokkaido

trà sữa hokkaido

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa đường đen

*Vị được yêu thích

Trà sữa đường đen

trà sữa đường đen

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa hạt dẻ

*Vị được yêu thích

Trà sữa hạt dẻ

trà sữa hạt dẻ

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa vani

*Vị được yêu thích

Trà sữa Vani

trà sữa vani

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa dâu tây

*Vị được yêu thích

Trà sữa dâu tây

trà sữa dâu tây

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa đào

*Vị được yêu thích

Trà sữa đào

trà sữa đào

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa vải

Trà sữa Vải

trà sữa vải

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa chanh leo

Trà sữa chanh leo

trà sữa chanh leo

Chọn loại:

Thêm topping:

Sub Add

hồng trà

Hồng Trà

hồng trà

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh

Trà xanh

trà xanh

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh hoa nhài

Trà xanh hoa nhài

trà xanh hoa nhài

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà ô long

Trà Ô long

trà ô long

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà hoa cúc

Trà Hoa cúc

trà hoa cúc

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

hồng trà đường đen

Hồng trà đường đen

hồng trà đường đen

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà ô long đường đen

*Vị được yêu thích

Trà Ô long đường đen

trà ô long đường đen

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

nước kiwi lô hội

*Vị được yêu thích

Nước Kiwi lô hội

nước kiwi lô hội

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

nước nho lô hội

*Vị được yêu thích

Nước Nho lô hội

nước nho lô hội

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

nước vải lô hội

Nước vải lô hội

nước vải lô hội

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

nước mật ong lô hội

Nước mật ong lô hội

nước mật ong lô hội

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

nước chanh mận

Nước chanh mận

nước chanh mận

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

nước chanh mật ong

Nước chanh mật ong

nước chanh mật ong

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

nươc bưởi

Nươc Bưởi

nươc bưởi

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

nước chanh leo

*Vị được yêu thích

Nước chanh leo

nước chanh leo

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

sữa chua uống vị trà xanh

*Vị được yêu thích

Sữa chua uống vị trà xanh

sữa chua uống vị trà xanh

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

sữa chua uống vị chanh

Sữa chua uống vị Chanh

sữa chua uống vị chanh

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

sữa chua uống chanh leo

*Vị được yêu thích

Sữa chua uống chanh leo

sữa chua uống chanh leo

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

sữa chua uống vị bưởi

Sữa chua uống vị Bưởi

sữa chua uống vị bưởi

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

sữa chua uống vị nho

Sữa chua uống vị Nho

sữa chua uống vị nho

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

sữa chua uống vị cam

Sữa chua uống vị Cam

sữa chua uống vị cam

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

sữa chua uống vị dứa

Sữa chua uống vị Dứa

sữa chua uống vị dứa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

sữa chua uống vị xoài

Sữa chua uống vị xoài

sữa chua uống vị xoài

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

sữa chua uống vị dâu tây

*Vị được yêu thích

Sữa chua uống vị Dâu tây

sữa chua uống vị dâu tây

Thêm topping:

Thêm topping:

Sub Add

sữa chua dâu

Sữa chua Dâu

sữa chua dâu

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

sữa tươi trân châu đường đen

Sữa tươi trân châu đường đen

sữa tươi trân châu đường đen

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

latte hồng trà

Latte Hồng Trà

latte hồng trà

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

latte khoai môn

Latte khoai môn

latte khoai môn

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

latte xanh nhài

Latte Xanh Nhài

latte xanh nhài

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

latte matcha

Latte Matcha

latte matcha

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà gừng

*Vị được yêu thích

Trà gừng

trà gừng

Chọn size:

Sub Add

trà gừng long nhãn

Trà gừng long nhãn

trà gừng long nhãn

Chọn size:

Sub Add

trà sữa gừng

Trà sữa gừng

trà sữa long nhãn

Trà sữa long nhãn

trà sữa long nhãn

Chọn size:

Sub Add

trà long nhãn

*Vị được yêu thích

Trà long nhãn

trà long nhãn

Chọn size:

Sub Add

cà phê hokkaido

*Vị được yêu thích

Cà phê Hokkaido

cà phê hokkaido

Chọn size:

Sub Add

cà phê mocha

Cà phê Mocha

cà phê mocha

Chọn size:

Sub Add

cà phê hạt dẻ

*Vị được yêu thích

Cà phê Hạt Dẻ

cà phê hạt dẻ

Chọn size:

Sub Add

cà phê vani

Cà phê Vani

cà phê vani

Chọn size:

Sub Add

cà phê đen

Cà phê đen

cà phê đen

Chọn loại:

Sub Add

cà phê sữa

Cà phê sữa

cà phê sữa

Chọn size:

Sub Add

nước ép chanh leo

Nước ép chanh leo

nước ép chanh tươi

Nước ép chanh tươi

nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu

nước ép cam

Nước ép cam

sinh tố chanh leo

Sinh tố chanh leo

sinh tố chanh tươi

Sinh tố chanh tươi

sinh tố xoài

Sinh tố xoài

sinh tố bơ

Sinh tố Bơ

sinh tố mãng cầu

Sinh tố mãng cầu

sinh tố xoài cam

Sinh tố xoài cam

đá xay chanh tuyết

Đá xay chanh tuyết

đá xay chanh leo

Đá xay chanh leo

đá xoay xoài

Đá xoay xoài

đá bào xoài & dứa

Đá bào xoài & dứa

nước ép dứa (thơm)

Nước ép dứa (thơm)

đá bào matcha

Đá bào matcha

đá bào socola

Đá bào socola