trà xanh/đen vị mận

Trà xanh/đen vị Mận

trà xanh/đen vị mận

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen ô mai

Trà xanh/đen Ô mai

trà xanh/đen ô mai

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị đào

*Vị được yêu thích

Trà xanh/đen vị Đào

trà xanh/đen vị đào

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị chanh leo

*Vị được yêu thích

Trà xanh/đen vị chanh leo

trà xanh/đen vị chanh leo

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị dâu

Trà xanh/đen vị Dâu

trà xanh/đen vị dâu

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị nho

Trà xanh/đen vị Nho

trà xanh/đen vị nho

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị vải

Trà xanh/đen vị Vải

trà xanh/đen vị vải

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị cam

Trà xanh/đen vị Cam

trà xanh/đen vị cam

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị dứa

Trà xanh/đen vị Dứa

trà xanh/đen vị dứa

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị xoài

Trà xanh/đen vị Xoài

trà xanh/đen vị xoài

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh/đen vị mật ong

*Vị được yêu thích

Trà xanh/đen vị Mật ong

trà xanh/đen vị mật ong

Chọn loại:

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh kiwi

*Vị được yêu thích

Trà xanh kiwi

trà xanh kiwi

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà quất

Trà Quất

trà quất

Chọn size:

Thêm Topping:

Sub Add

trà mật ong

Trà mật ong

trà mật ong

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà mật ong hoa cúc

*Vị được yêu thích

Trà mật ong Hoa cúc

trà mật ong hoa cúc

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà chanh quất

Trà Chanh Quất

trà chanh quất

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

hông trà sữa

*Vị được yêu thích

Hông trà sữa

hông trà sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà nhài sữa

*Vị được yêu thích

Trà Nhài sữa

trà nhài sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh sữa

Trà xanh sữa

trà xanh sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà ô long sữa

Trà Ô long sữa

trà ô long sữa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa khoai môn

Trà sữa khoai môn

trà sữa khoai môn

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa mật ong

*Vị được yêu thích

Trà sữa mật ong

trà sữa mật ong

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà xanh nhật bản

*Vị được yêu thích

Trà xanh Nhật Bản

trà xanh nhật bản

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa sô cô la

Trà sữa Sô cô la

trà sữa sô cô la

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa trân châu

*Vị được yêu thích

Trà sữa Trân Châu

trà sữa trân châu

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa thạch dừa

Trà sữa thạch dừa

trà sữa thạch dừa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa thạch pudding

Trà sữa thạch Pudding

trà sữa thạch pudding

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa lô hội

Trà sữa Lô hội

trà sữa lô hội

Chọn loại:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa xoài

Trà sữa xoài

trà sữa xoài

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa nho

Trà sữa Nho

trà sữa nho

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa dứa

Trà sữa dứa

trà sữa dứa

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa hokkaido

*Vị được yêu thích

Trà sữa Hokkaido

trà sữa hokkaido

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa đường đen

*Vị được yêu thích

Trà sữa đường đen

trà sữa đường đen

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa hạt dẻ

*Vị được yêu thích

Trà sữa hạt dẻ

trà sữa hạt dẻ

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa vani

*Vị được yêu thích

Trà sữa Vani

trà sữa vani

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa dâu tây

*Vị được yêu thích

Trà sữa dâu tây

trà sữa dâu tây

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa đào

*Vị được yêu thích

Trà sữa đào

trà sữa đào

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa vải

Trà sữa Vải

trà sữa vải

Chọn size:

Thêm topping:

Sub Add

trà sữa chanh leo

Trà sữa chanh leo

trà sữa chanh leo

Chọn loại:

Thêm topping:

Sub Add