Cơm chiên gà xối mỡ

Cơm chiên gà xối mỡ

Cơm chiên hải sản

Cơm chiên hải sản

Cơm chiên thịt bò và rau xào

Cơm chiên thịt bò và rau xào

Cơm chiên ghẹ

Cơm chiên ghẹ

Cơm chiên ghẹ và thịt bò

Cơm chiên ghẹ và thịt bò

Cơm chiên thập cẩm

Cơm chiên thập cẩm

Cơm chiên ghẹ thập cẩm

Cơm chiên ghẹ thập cẩm

Cơm chiên cá mặn

Cơm chiên cá mặn

Mỳ xào hải sản

Mỳ xào hải sản

Mỳ xào bò

Mỳ xào bò

Mỳ xào thập cẩm

Thịt bò, mực, tôm và rau xào

Mỳ xào thập cẩm

Hủ tiếu xào bò

Hủ tiếu xào bò

Hủ tiếu xào hải sản

Hủ tiếu xào hải sản

Hủ tiếu xào thập cẩm

Thịt bò, mực, tôm và rau xào

Hủ tiếu xào thập cẩm

Hủ tiếu nam vang

Hủ tiếu nam vang

Nước suối 500ml

Nước suối 500ml

Coca cola

Coca cola

Coca không đường

Coca không đường

Pepsi

Pepsi

Sprite

Sprite

7 Up

7 Up

Mirinda

Mirinda

Fanta

Fanta

Sting

Sting

Red Bull

Red Bull

Bivina

Bivina

333

333

Saigon Special

Saigon Special

Saigon Larger

Saigon Larger

Tiger xanh

Tiger xanh

Heineken

Heineken